Đăng ký tên miền

Nhập tên hoặc các từ khóa dưới đây để kiểm tra.

Đang tìm kiếm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Đã được đăng ký

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Tên miền được đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.com
374,000VND
1 Năm
390,000VND
1 Năm
390,000VND
1 Năm
.net
385,000VND
1 Năm
385,000VND
1 Năm
385,000VND
1 Năm
.org
352,000VND
1 Năm
330,000VND
1 Năm
385,000VND
1 Năm
.biz
460,000VND
1 Năm
440,000VND
1 Năm
484,000VND
1 Năm
.info
539,000VND
1 Năm
517,000VND
1 Năm
858,000VND
1 Năm
.vn
670,000VND
1 Năm
460,000VND
1 Năm
460,000VND
1 Năm
.com.vn
570,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
.net.vn
570,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
.biz.vn
570,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
360,000VND
1 Năm
.edu.vn
370,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
.gov.vn
370,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
.info.vn
170,000VND
1 Năm
105,000VND
1 Năm
105,000VND
1 Năm
.org.vn
370,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
.pro.vn
170,000VND
1 Năm
105,000VND
1 Năm
105,000VND
1 Năm
.ac.vn
370,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
.health.vn
370,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
210,000VND
1 Năm
.vip
379,500VND
1 Năm
341,000VND
1 Năm
379,500VND
1 Năm
.asia
380,000VND
1 Năm
341,000VND
1 Năm
385,000VND
1 Năm
.holdings
1,314,000VND
1 Năm
1,314,000VND
1 Năm
1,314,000VND
1 Năm
.shop
878,900VND
1 Năm
856,900VND
1 Năm
889,900VND
1 Năm
.sale
847,000VND
1 Năm
742,500VND
1 Năm
847,000VND
1 Năm
.tech
86,900VND
1 Năm
1,263,900VND
1 Năm
1,307,900VND
1 Năm
.co
878,900VND
1 Năm
856,900VND
1 Năm
889,900VND
1 Năm
.cloud
669,900VND
1 Năm
647,900VND
1 Năm
680,900VND
1 Năm
.finance
1,314,000VND
1 Năm
1,050,500VND
1 Năm
1,314,000VND
1 Năm
.agency
594,000VND
1 Năm
594,000VND
1 Năm
594,000VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về Hpsoft

Sau đó tên miền của bạn sẽ được gia hạn 1 năm với giá ưu đãi**

Chuyển tên miền

* * Không bao gồm một số tên miền nhất định