Email Hosting

Email Hosting
 • Business Email - Gói A

  1,188,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 5 Tài khoản

   • 5 GB Dung lượng

   • DomainKeys / DKIM

   • SPF - Sender Policy Framework

   • Catch-All / Mail Office

   • SSL Let's Encrypt

   • Webmail

   • Công cụ quản lý

   • Tần suất gửi mail (email/giờ) 200

 • Business Email - Gói B

  1,788,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 20 Tài khoản

   • 30 GB Dung lượng

   • DomainKeys / DKIM

   • SPF - Sender Policy Framework

   • Catch-All / Mail Office

   • SSL Let's Encrypt

   • Webmail

   • Công cụ quản lý

   • Tần suất gửi mail (email/giờ) 200

 • Business Email - Gói C

  2,988,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 50 Tài khoản

   • 100 GB Dung lượng

   • DomainKeys / DKIM

   • SPF - Sender Policy Framework

   • Catch-All / Mail Office

   • SSL Let's Encrypt

   • Webmail

   • Công cụ quản lý

   • Tần suất gửi mail (email/giờ) 200

 • Business Email - Gói D

  5,388,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 150 Tài khoản

   • 225 GB Dung lượng

   • DomainKeys / DKIM

   • SPF - Sender Policy Framework

   • Catch-All / Mail Office

   • SSL Let's Encrypt

   • Webmail

   • Công cụ quản lý

   • Tần suất gửi mail (email/giờ) 200

 • Business Email - Gói E

  8,388,000/Năm
  Đăng ký ngay

   • 300 Tài khoản

   • 500 GB Dung lượng

   • DomainKeys / DKIM

   • SPF - Sender Policy Framework

   • Catch-All / Mail Office

   • SSL Let's Encrypt

   • Webmail

   • Công cụ quản lý

   • Tần suất gửi mail (email/giờ) 200